Anti HCV nedir?

ANTİ HCV NEDİR?

Hepatit C virüsü, bedene bulaştıktan sonra savunma sistemi virüse karşı bir direnç göstererek antikor üretimine başlar.

Anti HCV ise Hepatit C virüsü bulaşmış kişinin bedeninde yer alan ve savunma düzeneğinin, Hepatit C virüsüne karşı geliştirdiği antikorlara verilen isimdir. Bu durumun saptanması da kan alınarak laboratuvar ortamında yapılan Anti HCV testi ile mümkündür.

Anti HCV testinin olumlu olması, kişinin virüs tarafından enfekte olduğunu gösterir. Lakin olumluluktan emin olmak için testin birkaç sefer tekrarlanması gerekir. Bunun sebebi HCV müspet sonuç alan hastaların yaklaşık olarak yüzde 30’u, test tekrarlandığında HCV negatif sonuç almasıdır.

Bazı durumlarda, test 3-4 hafta sonra tekrarlandığında yeniden tıpkı seviyede müspetlik görülebilir. Bu durumda interferansa bağlı olarak yalancı olumluluktan bahsedilebilir. Doğrulama için gerekli görüldüğünde RIBA testi yapılır. Şayet bu testte olumlu gelirse HCV RNA ölçüsünün saptanmasında kullanılan PCR testi uygulanır.

Anti HCV testi ile tanısı konan Hepatit C virüsünü ortadan kaldıracak ilaç ya da önleyici aşı bulunmasa da bu bahiste çalışmalar tüm süratiyle devam etmekte ve pek çok yeni ilaç da tedavi protokollerine eklenmektedir.

Tedavide maksat yüksek enzim düzeyi olarak bilinen transaminaz düzeyinin düşürülmesi, karaciğer dokusunda HCV RNA’nın yok olması, karaciğerde oluşan bozulmanın büsbütün güzelleşmesi, bulaşıcılığın azalması ve şayet varsa semptomların giderilmesidir.

ANTİ HCV OLUMLU NE MANAYA GELİR?

Hepatit C bir RNA virüsüdür. Kişinin karaciğerini amaç alan, tedavi edilmediğinde hayati sonuçlara neden olabilen virüs, %1 ile %2 oranında kansere yol açar. Hepatit C virüsü bulaştığında karaciğerde yapısal değişiklikler yaparak siroz hastalığına neden olur. Lakin siroz gelişimi 5 ile 50 yıl üzere geniş bir vakit diliminde gerçekleşebilir.

Son evrelerine kadar belirti göstermeyen hastalık, çoğunlukla kişinin farklı nedenlerle incelendiği ya da kan bağışında bulunduğu sırada öğrenilir. Bu yüzden kuşkulu bir kan teması sonrasında kesinlikle Anti HCV testi yaptırılmalıdır. Anti HCV Müspet kıymeti, kişinin bedeninde Hepatit C virüsüne karşı antikor varlığını ya da farklı bir deyişle Hepatit C virüsünün şahsa bulaştığını gösterir.

0.9 IU/mL olan hudut bedelin üzerindeki tüm bedeller HCV olumluluğunu işaret eder. Fakat yalancı olumluluğa karşı test birkaç sefer tekrar edilir. Hiç Hepatit C virüsünden enfekte olmamış şahıslarda dahi vakit zaman görülebilen HCV olumluluğunun netleştirilmesi için HCV RNA ölçüsünün saptanmasında kullanılan PCR testi uygulanır.

Yapılan testler sonrasında Anti HCV müspet sonuç alınması kişinin Hepatit C hastası olduğunu; virüsün etkisiz bir biçimde şahısta bulunduğunu ya da Hepatit C hastalığını atlattığını gösterebilir. Lakin HCV olumluluğu, hastalığın hangi evrede olduğu ya da etkin olup olmadığı konusunda bilgi vermez. Bu bilgi için HCV RNA testi uygulanmalıdır. Bu test sonucunda da Hepatit C olumluluğu alınması durumunda kişi, tedavi için doktoru ile birebir olarak görüşmelidir. Tabip, çoğunlukla hastalığın evresine bağlı olarak farklı tedavi prosedürleri uygular.

Erken periyotta tanısı konan ve tedavisi başlanan hastaların yaklaşık olarak yüzde 85’i düzgünleşme gösterir. Nizamlı olarak denetim edilmesi gereken Hepatit C hastalarının alkol tüketmesi ve bitkisel ilaç kullanması katiyetle önerilmez. Rastgele bir medikal ilaç kullanımından evvel de kesinlikle tabibe danışılmalıdır.

ANTİ HCV NEGATİF NE MANAYA GELİR?

Cinsel bağlantı, kan teması, iğne batması üzere kuşkulu durumlarda bedende Hepatit C virüsüne bağlı olarak Anti HCV antikorlarının üretilip üretilmediğinin anlaşılması için kesinlikle Anti HCV testi yaptırılmalıdır. Sıklıkla sorulan Anti HCV ne demek sorusuna verilebilecek bir öbür karşılık da budur.

Şüpheli durumlarda ya da farklı testler sırasında yapılan Anti HCV testinin negatif sonuçlanması, kişinin Hepatit C virüsü tarafından enfekte olmadığını gösterir. Lakin testin negatif çıkması, bireye Hepatit C virüsünün bulaşmadığının göstergesi de değildir. Birtakım durumlarda kişi enfekte olsa dahi bedeni şimdi Anti HCV antikoru üretmediği için test, negatif olarak sonuçlanabilir. Bu yüzden kuşku duyulan temaslardan sonraki 3. aydan itibaren test yapılmalıdır. Yüksek kuşku varlığında ve doktor uygun gördüğünde ise test, 6 ay sonra tekrar edilmelidir.

ANTİ HCV SONUCU

Hepatit C, hafif seyirli olabileceği üzere ömür uzunluğu süren ve pek çok farklı hastalığa yol açan bir cins RNA virüsüdür. Birden fazla kere kullanılan iğne, ortak kullanılan jilet, diş fırçası üzere aletlere kan bulaşması sonucu bireyden şahsa bulaşabilen Hepatit C, taşıyıcı anneden bebeğe ya da cinsel münasebet sonucu da şahsa bulaşabilir. Bu çeşit riskli durumlarla karşılaşılması durumunda kesinlikle Anti HCV testi yaptırılmalıdır. Anti HCV testinin olumlu olması, kişinin bedeninin Hepatit C virüsüne karşı antikor ürettiği ya da farklı bir deyişle şahsa Hepatit C virüsünün bulaştığını gösterir.

Anti HCV testinin negatif olması ise bireye hepatit C virüsünün bulaşmadığı ya da bulaşmış olsa bile bedenin şimdi antikor üretmediğini gösterir. Bu yüzden Anti HCV sonucunun netleştirilmesi için test bir mühlet sonra tekrarlanır. Emin olunamayan kimi durumlarda ise tabip gerekli gördüğünde kişinin RIBA ve PCR testlerini yaptırmasını isteyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir