Bakanlık KPSS-2022/9 sonuçlarına göre 207 Temizlik Görevlisi alımı! Başvuru için bugün son…

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu İşçi Seçme İmtihanı sonuçlarına nazaran, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu uyarınca Paklık Vazifelisi alımı yapacağını açıkladı. https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylardan en az lise mezunu olma koşulu aranıyor. İşte resmi ilan metni ve ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit?

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 Paklık Vazifelisi alımı müracaatları 10 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar 15 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM üzerinden tercihlerini yapabilecek.

Ayrıca adaylar son müracaat tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden “ADAY İŞLEMLERİ” kısmından tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

BAŞVURU EKRANI

Başvuru Koşulları Neler?

1- İlan edilen durumlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası ile tıpkı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Dair Asılların EK-1 inci hususundaki kaideleri da taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan kontratlı durumları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu kaidenin aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın süreksiz 5 inci unsuru ile karara bağlanmıştır.
Bu kapsamda, ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

2- Toplumsal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, vazifeye başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel koşullarına ve yerleştirildiği durumun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve kaideleri taşıdığı halde istenen evrakları mühleti içerisinde getirmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır.

Özel Müracaat Kuralları Neler?

a) Sıhhat bakımından takviye çalışanı (temizlik görevlisi) olarak çalışmasına mani hali bulunmamak.

b) KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına nazaran KPSS P94 puanı almış olmak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir