Basın İlan Kurumu, ‘Basın Ahlak Esasları’nı değiştirdi

Basın İlan Kurumu, 18 Kasım 1994 tarihli ‘Basın Ahlak Temellerine Dair Genel Konsey Kararı’nı değiştirdi. 27 Mayıs 2022 tarihli genel heyet kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararla; resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili periyodik yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ilişkin internet haber sitelerinde ve toplumsal ağ hesaplarında uymaları gereken Basın Ahlak Asılları ve bu hususta kurum tarafından gerçekleştirilecek süreçlere ait metot ve asıllar tekrar düzenlendi.

Gazetelerin internet siteleri, basın ahlak temelleri kapsamına alındı

Sadece resmi ilan yayınlayan gazetelerin değil, bu gazetelerin kendilerine ilişkin internet haber sitelerinin ve toplumsal ağ hesaplarının da Basın Ahlak Esasları’na uyması mecburiliği getirildi. Kararda, “Süreli yayınların basılı nüshaları ile resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ilişkin internet haber siteleri ve toplumsal ağ hesapları, Basın Ahlak Esasları’na uymak zorundadır” denildi.

Kararda, “internet haber sitesi” tarifi da yapıldı. İnternet haber sitesi, “Resmi ilan yayınlayan gazetelerin ek gösterge hakkından yararlanmalarını sağlayan kendilerine ilişkin haber siteleri” olarak tanımlandı. “Sosyal ağ hesabı” için de birebir tanımlama yapıldı.

‘Lekelenmeme hakkı’ Basın Ahlak Esasları’na eklendi

1994 tarihli Basın Ahlak Esasları’nın “Anayasa ve Kanunlara Uygunluk” başlıklı kısmında detaylı değişiklikler yapıldı. Haber ve yorumlarda ‘suçsuzluk’ prensibinin ihlal edilemeyeceğine ait unsura, ‘lekelenmeme hakkı’ da eklendi.

‘Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri legal gösterecek formda yer verilemez’

Eski metinde yer almayan “Suçu ve hatalıyı övecek, halkı kin yahut düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz” unsuru de yeni metne eklendi.

“Terörü özendirecek yayın yapılamaz” prensibi, “Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri yasal gösterecek biçimde yer verilemez” biçiminde genişletildi.

‘Din istismarı’ prensibi genişletildi

Eski metinde yer alan “Din istismar edilemez” prensibi, yeni metinde “Din ve dini hisler veya dinen kutsal sayılan bedeller istismar edilemez ve berbata kullanılamaz” halinde değiştirildi.

“Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına karşıt yayın yapılamaz” ve “Türk toplumunun ortak ulusal ve manevi bedellerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamaz” prensipleri de yeni metne eklendi.

‘Kaynağını açıklayamaz’ yerine ‘Açıklamaya zorlanamaz’ denildi

Eski metinde yer alan “Gazeteci, kaynaklarının kapalılığını korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz” sözü ile yer alan prensip, “kaynağını açıklamaya zorlanamaz” olarak değiştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir