BDDK’dan kredi kısıtlama kararında esneme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyeti (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin Türk lirası kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini bildirdi.

BDDK’nın aldığı karar şöyle:
Şirketler, bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara verecekleri dokümanları yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek.

Kredi kullanabilmek için evrak verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları temel alınarak kredi verilecek.

Kredi alan şirket beyanlarını doğrulayan dokümanları 3 ay sonra verebilecek.

Beyanlar temel alınacak

Buna nazaran, karar kapsamındaki şirketlerin bağımsız denetçiye onaylatmak suretiyle bankalara tevdi etmeleri gereken bilgi ve dokümanların yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak da alınabilmesi sağlandı.

Önceki karara nazaran kredi başvurusu sırasında bilgi ve evrak temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları temel alınmak suretiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirildi.

‘Belge yükü azaltıldı’

Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer aylık takvim devirleri halinde bağımsız denetçi yahut yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi, böylece şirketlerin doküman yükü azaltılmış oldu.

Ayrıca, yeminli mali müşavirlerin sürece dahil edilmesi nedeniyle kararın uygulanmasında temel alınacak en aktüel finansal tabloların (konsolide finansal raporlama yükümlülüğü bulunan şirketler hariç) VUK ve ilgili düzenlemeleri uyarınca süreksiz vergi periyotları dahil vergi dairesine sunulmuş olan en aktüel finansal tablolar olarak uygulanmasına karar verildi.

Şirketlerin bağımsız kontrole tabi olup olmadığı konusunda bankalarca tereddüt yaşanması halinde şirketlerin bağımsız kontrole tabi olmadıklarını bankalara belgelendirebilmeleri için yeminli mali müşavirler yahut bağımsız denetçiden alacakları evrakların yanında özgür muhasebeci mali müşavirlerden de bu durumları tevsik edici evrak alabilmelerinin önü açıldı.

Bankaların kredi müşterisi dışında 3. taraflara ödeme taahhüdünde bulunduğu direkt borçlandırma sistemi, kurumsal kredi kartları ve tedarikçi finansmanı üzere eserler ticari hayatın olağan işleyişini etkilememek bakımından kapsam dışı bırakıldı.

Konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu karar kapsamındaki kredi sınırlamalarına yönelik yapılacak değerlendirmede bu şirketlerin yurt dışı bağlı paydaşlık ve iştiraklerinin dahil edilmemesine karar verildi. Böylelikle yurt dışındaki kelam konusu bağlı paydaşlık ve iştiraklerin yabancı para varlıklarının da sınırlama kapsamındaki hesaplamadan muaf tutulması sağlandı. Bağımsız kontrol yükümlülüğü birinci kere 2022 yılı sonunda başlayacak şirketler de karar kapsamından muaf tutuldu.

Diğer taraftan, düzenleme arbitrajı ve rekabet eşitsizliği doğurmaması açısından faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri de karar kapsamına alındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir