Tarihin kalbindeki İznik

Rahmetli babam bizi küçükken İznik’e götürdüğünde ‘Nicea Kent Merkezi’ tabelasını okuduğumda, bu yönlendirmenin o yaşlarda tanımlayamadığım fakat ...