Cengiz İnşaat’tan Cennet Koyu açıklaması

Cengiz İnşaat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şirketimizin Bodrum Cennet Koyu’nda sahip olduğu taşınmaz ile ilgili son günlerde toplumsal medyada ve yazılı ve görsel basında pek çok yanlış haber ve paylaşım yapılmış olup bu nedenle gerçek durumun kamuoyu ile paylaşılması maksadıyla bu basın açıklaması hazırlanmıştır” tabirleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

1. Şirketimizin Cennet Koyunda sahip olduğu arazi Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazdır. Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi’ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Heyeti kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar katılaşmıştır. Bodrumlu kimi vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak toprakta hak argümanları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine mutlaklaşmış ve arazi, bu dava sonucunda Hazine ismine tescil edilmiştir.

NE KADAR ÖDENDİ?

2. Parselin bulunduğu alan, 1990’lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı da 2012 yılında buna nazaran yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı hala yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında Alıcı’nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ortasında Satış Mukavelesi imzalanmıştır.

DANIŞTAY’IN İPTAL KARARI

3. İhale sürecinin iptali için Danıştay’da idari davalar açılmış ise de o devirde taşınmazın tapudan bölümünü önleyecek bir yürütmenin durdurulması yahut iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu halde Şirketimize intikal etmiştir.

4. Kamuoyunda son periyotta yer alan paylaşımların bilakis şu anda bu mevzu hakkında Danıştay’da devam eden rastgele bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ait olarak taşınmazın Alıcı’ya evresinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.

ARKEOLOJİK ALAN TARTIŞMALARI

5. Arazinin tapusunun Şirketimize zamanından sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki mümkün yapılaşma alanında 157 başka noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından toprakla ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora nazaran, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde rastgele bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıyeten toplumsal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı argüman edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da hafriyatta ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU

6. Ayrıyeten parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ait savlar gerçek dışıdır. Gerçekten üstte bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden evvel 2012’de yapılmış olup katılaşmıştır ve hala yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda rastgele bir değişiklik yapılmamıştır.

7. Yerdeki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım farklı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında rastgele bir yapılaşma zati mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce birebir formda korunacaktır.

FOTOĞRAF İTİRAZI

8. Toplumsal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ilişkin değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede rastgele bir ağaç bölümü kelam konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı kararlarına, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili başka mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her evrede bilgilendirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir