Gezi Davası’nın gerekçeli kararı açıklandı. Üye hakim karara muhalefet şerhi koydu: “Dinleme kayıtları kanuna ve hukuka aykırı”

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Seyahat Davası’nın 25 Nisan 2022 tarihinde yapılan son duruşmasında verdiği mahkumiyet kararlarının münasebetini bugün açıkladı.

Kararda, iş insanı Osman Kavala, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya yahut misyonunu yapmamasını kısmen yahut büsbütün engellemeye teşebbüs etmek’ cürmünden ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına; Ayşe Mücella Yapan, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden ise ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya yahut misyonunu yapmasını engellemeye teşebbüse yardım’ kabahatinden 18’er yıl mahpus cezasına çarptırılmıştı.

GEZİ OLAYLARI “KALKIŞMA” OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Gezi hareketlerinin “kalkışma” olarak nitelendirildiği ve dava sürecinin anlatıldığı gerekçeli kararda, Osman Kavala’nın telefon görüşmelerine yer verildi. Kavala’nın, Yiğit Ali Ekmekçi ile 2011 ve 2013 yılları ortasında 110 adet bağlantı kaydının bulunduğu belirtildi. Osman Kavala’nın öbür sanıklarla olan irtibat kayıtlarının da yer aldığı gerekçeli kararda, Kavala’nın Seyahat aksiyonları başlamadan evvel de başka sanıklarla irtibat halinde olduğu ve faaliyetler yürüttüğünün anlaşıldığı tabir lisandı.

KAVALA’NIN YABANCI DİPLOMATLARLA BULUŞARAK GEZİ’Yİ ORGANİZE ETTİĞİ SAV EDİLDİ

Kararda, “Ayaklan İstanbul” ve “Occupyturkey” faaliyetlerinin öncesinde ve sonrasında Kavala’nın öbür sanıklar ile çok sayıda seyahatinin tespit edildiği kaydedildi. Kavala’nın, Gezi’ye katılan aksiyoncuları finanse ettiği, harekette kullanılacak materyaller için hesap açtırdığı, hareketçilerin polislerle çatışmaya girerken kullandıkları gereçleri temin ettiği, çok sayıda yabancı diplomatla buluştuğu ve Seyahat aksiyonlarını organize ederek aksiyonların altyapısını oluşturduğu tez edildi.

GEZİ İLE İLGİLİ TÜM MEMLEKETLER ARASI TEŞEBBÜSLERİN KAVALA ÜZERİNDEN KURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Gerekçeli kararda, George Soros’un memleketler arası spekülatör olarak tanındığı belirtilerek Kavala’nın, Soros’un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye’deki temsilciliği olan Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi’yi organize ettiği; Gezi’nin, Açık Toplum Vakfı ismine vakfın kurucu üyesi olan Osman Kavala tarafından koordine edildiği, Seyahat ile ilgili tüm memleketler arası teşebbüslerin Kavala üzerinden kurulduğu argüman edildi

Kararda gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında hareketlere olan ilgiyi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik baskıları artırmak niyetiyle belgesel, sinema, stant üzere her türlü görsel yayın sistemlerinin kullanılması ile yeni medya yapılanması kurulması çalışmalarının Kavala’nın organizesinde gerçekleştirildiği de savunuldu.

“SÜRECİN EN DEĞERLİ AKIL HOCASI” İDDİASI

Gerekçeli kararda, Kavala’nın “sürecin en kıymetli akıl hocası” olduğu ve her platformda perde gerisinde yer aldığı, bir kısım medya mensupları ile irtibata geçerek yeni bir medya yapılanması içerisine girmeye çalıştığının tespit edildiği kaydedildi.

İNSAN HAKLARI KOMİSERİ İLE GÖRÜŞMESİ, MEZOPOTAMYA VAKFI’NIN KURULMASI CEZA MÜNASEBETİ SAYILDI

Kararda, Osman Kavala’nın 1-5 Temmuz 2013 tarihlerinde Türkiye’ye gelen Avrupa Kurulu İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks ile görüşme yaptığı, kelam konusu görüşmeyi Yiğit Ali Ekmekçi’nin ayarladığı belirtildi. Seyahat Parkı aksiyonlarından kısa bir müddet evvel Anadolu Kültür A.Ş. İdare Heyeti Lider Vekili olan Ekmekçi’nin, Kavala’nın yönlendirmesiyle Diyarbakır’a gittiği, burada Mezopotamya Eğitim, Bilim, Sanat, Sıhhat ve Kültür Vakfı (Mezopotamya Vakfı) kuruluş faaliyetlerine katıldığı ve Mezopotamya Vakfı’nın 16 kişilik kurucu listesinde yer aldığının belirlendiği yer aldı.

Gerekçeli kararda, Diyarbakır’da kurulan Mezopotamya Vakfı’nın gayesinin Kürtçe eğitim veren bir üniversite açmak olduğunun lisana getirildiğinin ve kurulacak üniversitenin ismi için “Kürdistan Üniversitesi” olarak müracaat yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi. Ayrıyeten kelam konusu vakfın ‘bölücü emeller’ içerisinde olduğu argüman edildi.

“HAYAT DOLU GENÇLER” SÖZÜ MÜNASEBETLER ARASINDA

Osman Kavala’nın, Ali Hakan Altınay, Osman Cengiz Aktar ve Ahmet Faik İnsel ile birlikte Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletlerin dışişleri bakanlarına mektup gönderdikleri, bu mektupta Gezi’yi “ekolojik ve kültürel bütünlüğü muhafaza emeliyle yapılan barışçıl gösteriler”, aksiyoncuları de “Avrupa’nın demokratik unsurlarıyla ahenk içinde olma hasretini lisana getiren hayat dolu gençler” olarak tanımladıkları belirtildi.

“TÜRKİYE’Yİ SİYASİ MUHALİFLERE KUŞKULU DAVALAR AÇAN DİKTATÖR BİR DEVLET ÜZERE TANIMLADILAR”

Mektupta, Türkiye’yi, göstericilere karşı sert tavır içerisinde olan, uyguladığı baskı ve şiddetle birçok mevt ve yaralanmaya yol açan, şovlar sebebiyle siyasi muhaliflere kuşkulu davalar açacak olan ve hukukun üstünlüğünün olmadığı diktatör bir devlet üzere tanımlayarak kendilerince Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Avrupa ülkelerine şikayet ettikleri; mektubu, Avrupa Birliği’nin Seyahat kalkışması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne baskı uygulaması ve hükümetin memleketler arası arenada sıkıntı durumda kalması maksadıyla yazdıkları savunuldu.

MÜCELLA YAPICI’NIN HAREKETLERDE ÖN SAFTA OLMASI HATA SAYILDI

Gerekçeli kararda, mimar Ayşe Mücella Yapıcı’nın, hareketlerin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde birinci günden itibaren faal vazife aldığı ve fiili olarak birçok harekette ön safta bulunduğu, yaptığı basın açıklamalarıyla harekete katılmaya davet ederek şiddet hareketlerine taban hazırladığı sav edildi. Yapıcı’nın, Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak görüşmelerde muhataplarına verilmek üzere Seyahat aksiyonlarıyla ilgili rapor hazırladığı ileri sürüldü.

Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın da Taksim Dayanışması idare toplantılarında, Seyahat hareketlerinin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde faal misyon aldıkları tabir edilen gerekçeli kararda, ikilinin hareketleri desteklemesi ve davet yapması kabahat kabul edildi.

ÜYE HAKİMİN MUHALEFET ŞERHİ

Yapılan yargılama süreci boyunca neredeyse her duruşma sonunda alınan kararlara muhalefet şerhi koyan üye hakim, gerekçeli karara da şerh koydu. Muhalefet şerhinde, belge içeriğindeki dinleme kayıtlarından öbür kanıt bulunmadı, birinci dinleme kararının 18 Haziran 2013’te ‘suç işlemek maksadıyla örgüt kurma’ cürmüne ait alındığı belirtildi. Şerhte, ‘hükümete karşı suçlara’ dair alınan bir dinleme kararı olmadığı ve dinlemenin uzatılması talebinin akabinde ‘anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı’ ve ‘hükümete karşı’ cürümlerin 2 Aralık 2014’te eklendiği kaydedildi.

“DİNLEME KAYITLARI KANUNA VE HUKUKA ALIŞILMAMIŞ: BERAAT VE TAHLİYELERİNE KARAR VERİLMELİ”

Muhalefet şerhinde, “dava belgesindeki dinleme kayıtlarının bu tarihten evvel olduğu, bu haliyle dinleme kayıtlarının kanuna ve hukuka karşıt kanıt niteliğinde olduğu, dinleme kayıtlarının tek başına sanıkların üzerlerine atılı cürümlerden mahkumiyetlerine kâfi olmadığı ve bu nedenle sanıkların beraat ve tahliyelerine karar verilmesi gerektiği” vurgulandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir