Muğla Sol Parti: Yer bulamayan öğrenciler dini vakıf yurtlarına yönlendiriliyor

Muğla Sol Parti idaresinden yapılan açıklamada vilayet genelinde bulunan 42 bin 467 öğrencinin barınacak yer bulmakta zorlandığını belirtilerek, “Öğrenciler yıllardır tarikat-cemaat yurtlarına yönlendiriliyor” denildi.

Muğla’da 2 bin 236 erkek ve 3 bin 423 kız öğrenci, ilçeler toplamında da 470 erkek ve 450 kız öğrenci kapasiteli yurt bulunduğunu belirten Muğla Sol Parti idaresi, Muğla’da 42 bin 467 olan öğrencileri sıkıntı günlerin beklediğini açıkladı.

Özellikle büyük kentlerde kira ve konut fiyatlarının yüzde 100 artması nedeniyle öğrencilerin çıkmazda olduğu söz edilerek, “Bu durum fırsata çevrilerek öğrenciler yıllardır tarikat-cemaat yurtlarına yönlendiriliyor” denildi.

Corona virüsü salgını ile birlikte ekonomik krizin yıkıcı tesirlerinin bilhassa fakir halk kitleleri üzerinde derinden hissedildiği günlerin yaşadığının lisana getirildiği açıklama, “Öncelikli tasanın aç kalmamak olduğu bu günlerde,  öğrenciler başta olmak üzere krizden en fazla etkilenen alt gelir kümelerinin kiracı olarak tutunmasını da neredeyse imkânsız hale getirmiştir” tabirleri kullanıldı.

ÖĞRENCİLER SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Piyasa koşularının kira ve konut fiyatlarını dayatması ve müdahale edecek ne toplumsal devlet siyasetleri ne de sistemlerin olmadığının belirtildiği açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Devletin ranta dönük neoliberal siyasetleri, halkın barınma üzere en temel haklara ulaşmasını bile imkansız kılacak derin bir krizi yaşamasına neden olmuştur.

Ailesinin yaşadığı vilayet dışında üniversiteye giren taban fiyatlı ya da ortalama gelire sahip bir ailenin çocukları için barınma sorunu bütün sıkıntıların önüne geçmiştir. Çok sayıda öğrenci ‘Barınamıyoruz’ diyerek parklarda yatarak seslerini duyurmaya çalışırken, kimi öğrenciler okullar açılıncaya kadar bütçesine uygun bir konut ya yurt bulmak için çabalamaktadır.

İktidarın tavrı ise öğrencilerin barınma problemini çözmek yerine kalacak yeri olmayan öğrencileri kolluk kuvvetleri aracılığıyla daima taciz etmek ve gözaltına almak olmaktadır”

ASLINDA BU BİR POLİTİK OYUN

Bu sürecin tıpkı vakitte politik bir boyutun da bulunduğu belirtilerek şu tabirlere yer verildi:

“Siyasi iktidar, dini eğitimin okul öncesi eğitim kurumlarından itibaren verilmesi tarafındaki gayretlerinden, üniversiteye kadar eğitim müfredatını laiklik ve bilim aykırısı bir çizgide yine oluşturuyor.

Pratikte tarikat ve cemaatleri, dini vakıf ve dernekleri eğitim sisteminin somut bir kesimi olarak devreye sokmuş durumda. Öğrencilerin yıllardır tarikat-cemaat yurtlarına yönlendirilmesi iktidarın ‘Dindar kuşak yetiştirme’ istikametindeki siyasal-ideolojik amaçlarından bağımsız değildir.

Yıllardır kamu kaynaklarıyla yapılan takviyeler sonucunda dini vakıf ve derneklere ilişkin yurtlara daha fazla öğrencinin yönelmesi sağlanmıştır.

İktidar, KYK yurtları önündeki uzun kuyruklar karşısında, önümüzdeki birkaç yıl kendisine sıra gelmeyeceğini gören ve kirasını ödeyebileceği bir konut bulmaktan umudunu kesen öğrenci kitlesini şuurlu bir biçimde çeşitli tarikat-cemaat yurtlarına gerçek adeta itmektedir.”

DİNİ VAKIF YURTLARINDA KALANLARA MADDİ DAYANAK VERİLİYOR

Tarikat-cemaat yurtları için vakıflara halkın vergilerinden her yıl milyonlarca lira aktarıldığının da belirtildiği açıklamada şu tabirlere yer verildi:

“Dini vakıf ve derneklere ilişkin yurtlarda kalan öğrencilere öğrenci başına geçtiğimiz yıl 650-800 TL dayanak verilmiştir. Bu yılın birinci 9 ayında yapılacak dayanak ölçüsü ise toplamda 173 milyon 704 bin liradır.

2015 yılında Diyarbakır-Kulp’ta, 2016 yılında Adana Aladağ tarikat yurtlarında yaşanan yangınlarda yaşanan kayıplarımız ve 2016 yılında Karaman’da Ensar Vakfında yaşanan sistematik taciz tecavüz olayları üzere trajediler, siyasal iktidarın kâfi yurt yapmaması ve kamu kaynaklarının devlet okulları yerine özel okullara, çeşitli dini vakıf ve derneklere aktarması sonuçlarından birisidir.

Yoksul halkın, çocuklarının barınma gereksinimini giderememesi yüzünden tarikat yurtlarının ağlarına düşmesi çaresizliği, açıklanan trajik sonuçların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır.

Öğrencilerin barınma meselesini çözmek için yeni yurtlar yaptırmak, mevcut öğrenci yurtlarının fiziki ve altyapı şartlarını uygunlaştırmak için kaynak ayırmayan iktidar, yıllardır art bahçesi olarak gördüğü tarikat-cemaat yurtları kelam konusu olduğunda kamu kaynaklarını kullanmaktan geri durmamaktadır.

Bu yurtlarda kalan öğrencilerin tarikat mensubu hocalar eşliğinde dini etkinliklere ve sohbetlere katılmasının mecburî olduğu bilinmektedir”

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTE’NDE DURUM

Muğla’ya üniversite okumak için gelen öğrenciler ve aileleri açısından da durumun farklı olmadığının altı çizilerek şöyle devam edildi:

“Öğrencilerin, öncelikli olarak barınma masraflarını karşılayamamaları nedeni ile kıymetli bir kısmının kayıt dondurma, kayıt yaptırdığı halde derslere devam edememe ya da memleketlerine geri dönme üzere yönelimlere başvurduğu görülmektedir.

Öğrencilerin bir kısmı, ülkü hayat koşullarından uzak yerlerde yaşamak zorunda kalmaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi resmi bilgilerine nazaran, kent merkezinde 2 bin 236 erkek ve 3 bin 423 kız öğrenci, ilçeler toplamında da 470 erkek ve 450 kız öğrenci kapasiteli yurt imkânı bulunmaktadır.

Üniversitenin mevcut 42 bin 467 olan toplam öğrenci sayısı ve 2022 YKS ile yerleşecek öğrenciler de düşünüldüğünde bu sayının son derece yetersiz olduğu ve üstte belirtilen kahırlara tahlil olamayacağı açıktır. Yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısının mezun olan öğrenci sayısından daha fazla olması bu muhtaçlığı her geçen yıl daha da büyütmektedir”

YENİ ADIMLAR ATILMALI

Siyasal iktidarın tercihlerinin yanı sıra, Muğla kenti lokal idareleri açısından da adımlar atılması gerektiğini düşündüklerinin de belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:

“Yerel idarelerimiz kendi imkanları ölçüsünde, yurt imali, belli binaların bu emelli kullanıma açılması vb. adımlar atmalıdır. Vilayetimize tahsil gayeli gelen öğrencilerimize bu manada sahip çıkılmalıdır.

Ekonomik imkanları yetersiz öğrencilerin eğitim alma haklarını kullanmalarını sağlamak toplumsal devlet olmanın ve toplumsal adalet ve fırsat eşitliği unsurlarının temel gereklerindendir. Bunun için talep eden tüm öğrencilere her kademede, lakin bilhassa orta ve yükseköğretimde yurt imkanı sunmak toplumsal devletin temel sorumluluğudur.

Eğitim bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır. Öğrencilerimizin insanca yaşayabilecekleri beslenme ve barınma hakkı, anayasal bir hak,  kamusal bir sorumluluktur. SOL Parti Vilayet Örgütü olarak yerelimizde sürecin takipçisi olacağımızı belirtir, tüm halkımızı hürmetle selamlarız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir