Şentop: Göç ve mülteci sorununu birçok devlet görmezden gelmeye devam ediyor

Küresel Parlamenter Göç Konferansının kapanış konuşmasını yapan TBMM Lideri Mustafa Şentop, “Ne yazık ki, göç ve mülteci konusu insanlığın ortak sorunu olması gerekirken, birçok devlet bu sorunu görmezden gelmeye devam ediyor” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) konut sahipliğinde Parlamentolar Ortası Birlik (PAB) ile Şişli’deki bir otelde ortaklaşa düzenlenen Global Parlamenter Göç Konferansı bugün son buldu. Dün başlayan konferansın son gününde kapanış konuşmasını TBMM Lideri Mustafa Şentop yaptı. Gana Birinci Meclis Lider Yardımcısı konferans raportörü Joseph Osei Owusu da konferans sonuçları hakkında değerlendirmede bulundu.

Kapanış konuşmasını yapan TBMM Lideri Mustafa Şentop, toplantıda kamuoyunu ilgilendiren göç konusunda sorumluluk ve adil yük paylaşımı, göçmenlerin şimdiki durumu, sistemsiz göçle birlikte oluşan hudut aşan kabahatlerle uğraş ve mecburî göçe kalıcı tahlil oluşturmak üzere çok kıymetli hususların ele alındığını söyledi.

“YILLIK TEKRAR YERLEŞTİRME ORANLARININ ARTIRILMASI GEREKİR”

Şentop, şu tabirleri kullandı:

* “Belirlenen milletlerarası hukuk kuralları çerçevesinde mültecileri adabına uygun ve adil bir formda ülkelerimize kabul ederek fakat dayanışmayı gerçekleştirmiş oluruz. Bu formda Türkiye başta olmak üzere belirli ülkeler üzerindeki ağır göç yükünü hafifletilmesi ve adil külfet paylaşımının sağlanması gerekir.

* Külfet paylaşımının yalnızca maddi yardımlarla sonlu kalmaması gerekir. Bu çerçevede her ülkenin ulusal stratejisine nazaran belirlediği fakat dünya genelindeki mülteci nüfusuna oranla çok küçük kalan yıllık tekrar yerleştirme oranlarının da artırılması gerekir.

* Sistemsiz göçle çabada bir öbür kıymetli öge, hudut güvenliğinin güçlendirilmesidir. Bu manada, önemli bir göç baskısı altında olan ülkemiz son yıllarda doğu hududuna çok büyük yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyor.”

“GÖÇMENLERİN HAKLARINA YÖNELİK İHLALLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİR”

Şentop, şöyle konuştu:

* “Tabiatıyla sistemsiz göçle gayrette hudut güvenliği sağlanırken, göçmenlerin haklarına yönelik ihlallerin de önüne geçilmesi gerekir. Bu bağlamda gerçekçi, denetleyici düzenekler hayata geçirilmelidir.

* Yeniden birebir halde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle uğraşın üzerinde ehemmiyetle durulması ve bu organize hatalar için memleketler arası iş birliğinin güçlendirilmesi hayati ehemmiyet arz etmektedir.

* Göçmen ve mültecilerin bulundukları ülkelerde topluma ahenk sağlamaları, eğitim, sıhhat üzere temel haklardan eşit derecede faydalanmaları üzere konular da üzerinde kıymetle durulması gereken öteki bahislerdir.

* Elbet, sekiz yıldır dünyada en fazla mülteciye mesken sahipliği yapan ve sistemsiz göçle çaba alanında önemli bir deneyim edinen ve göç meselesinin nasıl ele alınması gerektiği noktasında referans ülke olan Türkiye, bu alandaki deneyim paylaşımına her daim açık olduğunu bu konferans vesileyle bir defa daha göstermiştir.”

“BİRÇOK DEVLET GÖÇ VE MÜLTECİ KONUSUNU GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDİYOR”

Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

* “Ne yazık ki göç ve mülteci konusu insanlığın ortak sıkıntısı olması gerekirken, birçok devlet bu sorunu görmezden gelmeye devam ediyor yahut bilhassa son periyotlarda şahit olduğumuz üzere daha ileri giderek geri itmelerle insanlık dışı uygulamalara imza atıyor.

* Eşitlik ve ayrımcılık yasağı kağıt üzerinde kalıyor, ön yargılar, yabancı düşmanlığı ve ikili standartlar ise zihinlerdeki yerleşik kodlar olarak ortaya çıkıyor. Bu manada, göçmenlere yönelik bu insanlık dışı uygulamalara karşı da sesimizi yükseltmemiz, bu noktada ortak gayret etmemiz ve farkındalık yaratmamız son derece kıymet kazanmaktadır.”

“AYRIMCILIĞIN ENGELLENMESİ HEPİMİZ İÇİN KIYMETLİ BİR İNSANLIK VE VİCDAN GÖREVİDİR”

Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

* “Göçmen tersliği ile bir arada ve birebir zihinsel ve kültürel kodlardan beslenen, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı sonucu yaşanan ayrımcılığın bütün hukuksal imkanlarla engellenmesi hepimiz için değerli bir insanlık ve vicdan vazifesidir.

* Bilhassa son yıllarda karşı karşıya olduğumuz geri itme hadiseleri maalesef şu an Avrupada yaygın bir uygulama haline gelmiş durumdadır. Birtakım ülkeler, bugün göçe kaynaklık eden ülkelere müdahale ederek, onların kaynaklarını büsbütün sömürerek, yurtlarını talan ederek ve bütün alt yapı ve üst yapılarını ortadan kaldırarak vaktiyle bu ülkeleri yaşanmaz hale getirmişlerdi.

* Bugün yerlerini ve yurtlarını terk edip her tehlikeyi göze alarak hudutları aşıp göç yollarına düşen bu insanların dramının en büyük sorumlusu bu ülkelerdir.

* Bu ülkeler, bugün de sebep oldukları bu yıkımların sorumluluğunu almak yerine, göç yükünü ve bedelini etraf ülkelerin sırtına yüklemeye çalışmaktadırlar. Bu durum insani, vicdani, ahlaki, hukuksal, sürdürülebilir değildir.”

Şentop, “Bütün ülkelerin hakları ve menfaatleri olduğu üzere tekrar bütün ülkelerin vazifeleri ve sorumlulukları vardır. Bu gerçek kendini zorla kabul ettirecek kadar tesirli hale gelmiştir. Konferansımızın, dünyamızın refahı ve istikrarına, ülkelerimizin ve halklarımızın sıhhat, huzur ve barış içinde hayatlarına devam etmelerine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi. (DHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir